Opslag vuurwerk

Bij aankomst van het vuurwerk uit China dient de vuurwerkimporteur het vuurwerk in speciaal daarvoor ingerichte ruimten (vuurwerkbunkers) op te slaan. Een groot deel van het vuurwerk wordt in Duitsland opgeslagen vanwege de minder strenge eisen die in Duitsland gelden voor vuurwerkopslagen.

Voor de situatie in Nederland staan de eisen waaraan de vuurwerkopslagen moeten voldoen omschreven in het Vuurwerkbesluit. In het Vuurwerkbesluit zijn eveneens mogelijkheden opgenomen om af te kunnen wijken van de standaard veiligheidseisen. Middels bijvoorbeeld stralingswarmte berekeningen moet worden aangetoond dat het veiligheidsniveau gehandhaafd blijft.

Peutz adviseert importeurs en detailhandels bij het realiseren en/of uitbreiden van deze vuurwerkopslagen en voert indien noodzakelijk de benodigde berekeningen uit.