Nieuwe accreditatie ventilatietoestellen

19-04-2023

Het Laboratorium voor Bouwfysica van Peutz heeft een accreditatie toegekend gekregen voor het verrichten van metingen aan ventilatietoestellen met warmteterugwinning conform de Europese norm EN 13141-7. Deze metingen hebben onder meer betrekking op het energetisch rendement van het toestel.

Officiële opening Laboratorium voor Brandveiligheid

12-04-2023

Ons nieuwe Laboratorium voor Brandveiligheid aan de A73 in Haps is een feit. Inderdaad: beter, groter en door state-of-the-art technologie ook veelzijdiger. En dat willen we graag laten zien.

Onderzoeksplicht energiebesparing Wet milieubeheer

07-04-2023

Energiebesparing en -efficiëntie van bedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de (inter)nationale wetgeving en vergunningverlening.