Productveiligheid, voldoet het product aan de gestelde eisen?

Voor veel producten zijn Europese normen of richtlijnen opgesteld, waarin eisen zijn opgenomen waaraan een product moet voldoen. Voor diverse producten bestaan er geen normen of richtlijnen, maar kan het toch wenselijk zijn om een test uit te voeren. Denk aan een onderzoek naar de brandbaarheid en sterkte van een voorwerp of de geluidproductie van voorwerpen. De antwoorden op deze vragen kunnen voor een producent belangrijk zijn om te onderbouwen dat een product veilig is om simpelweg te doen wat de producent belooft. De onderzoeksvraag kan vanuit instanties komen of van een producent zelf.

Wat is onze rol in een onderzoek naar productveiligheid?

Wij houden ons bezig met alle aspecten rondom productveiligheid. We kunnen namelijk doordat we over vier laboratoria beschikken nagenoeg alles testen. Hoeveel geluid maakt een product, kan het tegen een stootje, hoe gedraagt het product zich in een brand of is het bestand tegen een storm? Op al deze vragen hebben we na een grondig onderzoek een antwoord. Op basis van de vraag, kijken we welke testen er noodzakelijk zijn. We maken niet alleen gebruik van onze eigen laboratoria, maar ook van onze eigen testapparatuur. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande normen en richtlijnen. En wijkt de vraag te ver af van een bestaande of reeds eerder uitgevoerde test, dan stellen we een volledig nieuw protocol op.

Productonderzoek na schade of lichamelijk letsel

Producten kunnen de oorzaak zijn van schade of zelfs lichamelijk letsel. In dergelijke gevallen kunnen wij de mogelijke oorzaak onderzoeken. We controleren het product op locatie of in ons laboratorium, we beoordelen onderliggende documenten en kunnen mogelijke scenario's nabootsen. Een scenario kan bijvoorbeeld uitsluitsel geven over ontvlambaarheid, stabiliteit, sterkte, hittebestendigheid of geluidsterkte. Naast het bepalen van de oorzaak leidt het onderzoek ook tot eventuele productverbetering, zodat ongevallen/schades in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Onafhankelijk ingenieursbureau

We zijn een onafhankelijk ingenieursbureau. Dat wil zeggen dat we testen of het product voldoet aan de gestelde eisen. Is dat niet het geval, dan moet het product aangepast worden. Uiteraard kunnen we wel op basis van de onderzoeksresultaten met de opdrachtgever meedenken. Het onderzoek levert altijd nieuwe waardevolle productinformatie op.

Voorbeelden onderzoek productveiligheid

Vuurwerkbril

Haardblok

Sprinklerdoek

Vloeistoftesten