Elektromagnetische straling

De energietransitie zorgt voor een groter verbruik van (groene) elektriciteit. Meer elektriciteit betekent ook direct meer elektromagnetische straling. Elektromagnetische velden ontstaan bijvoorbeeld rondom hoogspanningslijnen en ondergrondse stroomkabels, maar ook bij elektrische apparatuur, zoals transformatoren. Langdurige blootstelling aan te hoge elektromagnetische veldsterktes kan volgens het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie op de lange termijn leiden tot gezondheidsrisico’s. Door de magnetische veldsterktes zoals veroorzaakt door hoogspanningslijnen en -kabels in kaart te brengen kunnen deze gezondheidsrisco’s worden beheerst.

Wat doen wij?

Peutz heeft een eigen rekenprogramma ontwikkeld, waarmee de elektromagnetische veldsterke ten gevolge van hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels met grote precisie kunnen worden berekend. Met dit programma kunnen nauwkeurige contouren worden berekend op basis van de ontwerpparameters van de betreffende hoogspanningsverbinding, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de lokale hoogte van de hoogspanningslijnen. Het rekenprogramma wordt onder meer gebruikt om planologische ontwikkelingen zoals woningenbouw en andere gevoelige bestemmingen in de buurt van hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels te kunnen beoordelen.

Download hier de brochure voor meer informatie.