Peutz Academy

Peutz Academy biedt zowel op locatie als incompany cursussen aan binnen onze expertisegebieden, waar we uitgebreide kennis en actuele inzichten hebben. Hieronder vindt u een actueel overzicht van ons cursusaanbod. Klik op de cursusnaam voor meer informatie.


Geluid in de omgevingswet  

Woensdag 25 september 2024 | 12.30 - 16.30 uur | BCN Utrecht | € 350,-

Afhankelijk van de situatie is er een gewenste geluidkwaliteit. Regels voor het beheersen van de gewenste geluidkwaliteit zijn opgenomen in de Omgevingswet. Zo moeten bedrijven geluidsemissies zo veel mogelijk beperken, dit is in het belang van het leefmilieu en de gezondheid van mensen. Metingen aan geluid zijn hiervoor noodzakelijk.

Meer informatie
Eugène de Beer

PGS 15  

Woensdag 25 september 2024 | 9.30 - 15.30 uur | BCN Utrecht | € 650,-

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoende veilig zijn voor medewerkers, maar ook voor de directe omgeving. Hiervoor zijn eisen opgesteld welke opgenomen zijn in de PGS 15 richtlijn, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In deze training worden de grondbeginselen van de PGS15 uitgelegd.

Meer informatie
Christiaan Dahrs

Brandveiligheid - van regels naar praktijk  

Woensdag 25 september 2024 | 9.00 - 12.00 uur | BCN Utrecht | € 300,-

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt diverse brandveiligheidseisen voor gebouwen. Op basis daarvan zijn voorzieningen nodig zoals brandwerende en rookwerende scheidingen, vluchtroutes, materialen met de juist brand- en rookklasse. Deze training geeft uitleg over de eisen uit het BBL en legt een link vanuit de eisen naar de praktijk.

Meer informatie
Synneva Walters

Actualiteiten stikstofdepositie (AERIUS)  

Donderdag 31 oktober 2024 | 9.30 - 16.30 uur | BCN Utrecht | € 650,-

Nederland verkeert nog altijd in een stikstofimpasse. Regels m.b.t. stikstofdepositie zijn per 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet. De cursus geeft praktisch inzicht in de actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie, AERIUS en de oplossingsmogelijkheden in de praktijk.

Meer informatie
Jasper Harbers

Driedaagse training Handleiding meten en rekenen industrielawaai  

Dinsdag 5 en 12 november en woensdag 13 november | 9.00 - 17.00 uur | v/d Valk Nieuwerkerk | € 3.250,-

Regels voor het beheersen van de gewenste geluidkwaliteit zijn opgenomen in de Omgevingswet. Metingen aan geluid zijn noodzakelijk. Deze training geeft praktisch inzicht in en hands-on ervaring met de meet- en rekenmethoden om het geluid in de omgeving vanwege inrichtingen te kunnen bepalen. De toegepaste technieken voldoen aan de meet- en rekenmethode geluid industrie in bijlage IVh, Omgevingsregeling.  

Meer informatie
Erik Barendregt


PGS 37-2: opslag van lithiumhoudende energiedragers  

Datum nog niet bekend | 9.30 - 16.30 uur | locatie nader te bepalen | € 650,-

Lithiumhoudende energiedragers zijn in tal van producten terug te vinden, van de elektrische fiets, scheerapparaten tot aan gehoorapparaten. Met het oog op veiligheid moet opslag van lithiumhoudende energiedragers voldoen aan de PGS 37-2 richtlijn.  

Meer informatie