PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Datum
25-09-2024
Prijs
€ 650,00 (ex btw)
Locatie
BCN Utrecht

De training

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoende veilig zijn voor medewerkers, maar ook voor de directe omgeving. Hiervoor zijn eisen opgesteld welke opgenomen zijn in de PGS 15 richtlijn, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

In deze training worden de grondbeginselen van de PGS15 uitgelegd: wanneer is de PGS15 van toepassing, voor welke stoffen is de PGS15 van toepassing, welke opslagvoorzieningen zijn er, welke maatregelen zijn nodig, etc. Daarnaast wordt met verschillende opdrachten ingegaan op praktijksituaties.

Na deze training ben je in staat invulling te geven hoe te komen tot een opslagvoorziening met een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand.

Doelgroep

Ben jij werkzaam als overheidsmedewerker (bij gemeenten en provincies, Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten), Milieu- en veiligheidsadviseur of medewerker bij ondernemingen met op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen? Dan is deze training voor jou.

Wat leer je?

- De classificatie van gevaarlijke stoffen
- Het toepassingsgebied van PGS 15
- Kleine en grote opslagvoorzieningen
- Tijdelijke opslag
- Opslag van specifieke stoffen (gasflessen, spuitbussen, etc.)

Programma

De training betreft een dagtraining waarin we aan de slag gaan met de relevante theorie en aan de hand van praktijksituaties de PGS 15 richtlijn ervaren.

Woensdag 25 september 9.30 - 15:30 uur | BCN Utrecht

  • Classificatie van gevaarlijke stoffen
  • Het toepassingsgebied PGS15
  • Kleine en grote opslagvoorzieningen
  • Tijdelijke opslag
  • Opslag van specifieke stoffen (gasflessen, spuitbussen, etc.)

Docent

Christiaan Dahrs 
Christiaan Dahrs geeft advies over (externe) veiligheid, pyrotechniek en productveiligheid aan bedrijven, projectontwikkelaars, brancheorganisaties en overheden. Niet alleen technisch, maar ook beleidsmatig advies. Daarnaast adviseert hij over PGS 15, PGS37, inclusief maatwerkvoorstellen.

Kosten

€ 650,- per deelnemer. Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Exclusief 21% BTW.

Aanmelden of meer informatie

Diana van der Heijden

Diana van der Heijden
Meld u aan via d.vanderheijden [at] peutz.nl (d[dot]vanderheijden[at]peutz[dot]nl) of via dit formulier. Neem telefonisch contact op voor meer informatie via 085 8228 700.

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.