Nieuws

Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 januari 2024

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Omzetting van zone Wet geluidhinder naar geluidproductieplafonds voor industrieterreinen

Met de intreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervalt de Wet geluidhinder. De beoordelingssystematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) voor gezoneerde industrieterreinen wordt gewijzigd naar een geluidproductieplafond(GPP)-systematiek.

Nieuwe video serie: Peutz expertise in 1 minuut

We hebben aan de serie 'Peutz expertises in 1 minuut' Ruimtelijke Ordening toegevoegd.

Ruimtelijke Ordening in 1 minuut

Peutz onderdeel team Nachteiland Amsterdam

Miss Clark en Locus Real Estate Development winnen de tender voor Kavel 1C in Sluisbuurt met ‘Nachteiland’. Deze bijzondere woontoren met meerdere gezichten aan de Rudi van Dantzigstraat, zal over een paar jaar de skyline van Amsterdam verrijken.  

 

Correctie AERIUS Calculator

RIVM heeft geconstateerd dat in de recente actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer zijn toegepast. Dit wordt maandag 6 november in AERIUS Calculator gecorrigeerd. 

Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In de brief “Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw” geeft Hugo de Jonge aan dat per 1 januari 2025 de duurzaamheidseisen aangescherpt worden. We noemen hier kort de belangrijke punten:

Voorspellen van energiegebruik ten behoeve van energieflexibiliteit van gebouwen

Effectief omgaan met energie is essentieel om tot een duurzame samenleving te komen. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een significant deel van het energiegebruik van de samenleving.

Sterkte constructie boogbrug bij brand

De constructie van een boogbrug beoordelen op sterkte bij brand? Natuurlijk willen we dat! Bij een dergelijk scenario moeten veel goed onderbouwde aannames gedaan worden en wij staan altijd open voor zo’n uitdagend project.

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen.