Hoogbouw

In grote steden is al meerdere jaren een te kort aan (betaalbare) woningen, steden als Rotterdam en Den Haag staan dan ook voor een zeer grote verdichtingsopgave. Om hieraan te voldoen zal Hoogbouw de komen jaren nog meer worden gerealiseerd. Hoogbouw kenmerkt zich door een gebouwhoogte die hoger is dan 70 meter; in Nederland zijn al ruim 200 torens hoger dan 70 meter gerealiseerd.

De Ruimtelijke Ordeningsaspecten wind, bezonning/beschaduwing en geluid (stedenbouwfysica) en de aspecten brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid spelen een zeer grote rol om succesvolle Hoogbouw te realiseren Peutz adviseert hoogbouwprojecten hierin vanaf de eerste schets bij het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan tot en met de oplevering van de Hoogbouw.

Wat doen wij : Integraal ontwerpen

Integraal ontwerpen is een must. Aan het begin van de ontwerpfase is onze advisering gericht op de conceptuele benadering van de ontwerpopgave en de integrale afstemming tussen de Ruimtelijke Ordening aspecten wind, bezonning/beschaduwing en geluid (stedenbouwfysica) en de aspecten brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid. Zo worden in een vroeg stadium de verschillende onderwerpen in hoofdlijnen op elkaar afgestemd waarna deze in het ontwerp kunnen worden geïntegreerd. Samen met de initiatiefnemer en de andere leden van het ontwerpteam kan het definitieve programma van het project vastgesteld worden. Eerste berekeningen worden uitgevoerd om in een vroeg stadium van het ontwerpproces de risico's te kunnen inventariseren en afwegingen te kunnen maken tussen gebruik, bouwkunde en zeer zeker ook budget.

In onderstaand overzicht enkele referentieprojecten: 

Wilt u hier meer informatie neem dan contact op met een van onze adviseurs.