Westflank Utrecht | Woongebouw de Syp - kantoorgebouw Central Park

Aan de Van Sijpesteijnkade te Utrecht ter hoogte van Utrecht c.s. is de woontoren De Syp (Westflank Noord fase 3A) gerealiseerd, de naast gelegen woongebouwen fase 3B en 3C worden op dit moment gerealiseerd. De begane grond van deze woongebouw zullen bestaan uit commerciële ruimten. In de woontoren De Syp zijn 267 appartementen gerealiseerd, de woontoren heeft een hoogte van 90 meter en is daarmee een van de hoogste woongebouwen van de stad Utrecht. Een bijzonder onderdeel van dit complex is dat de woontoren over het bestaande monumentale pand Van Sijpesteijnkade nummer 25 heen is gebouwd. Tussen deze woontoren de Syp en het SKU wordt op dit moment het kantoorgebouw Central Park gerealiseerd. Dit kantoorgebouw zal een hoogte krijgen van 90 meter.

Hoog bouwfysische en akoestische ambitieniveau

Het complex grenst direct aan het Forum een 'zwevend' stedenbouwkundig plein met daaronder een 5-laagse parkeergarage, expeditie en busverkeer. Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische-, akoestische aspecten maar zeer zeker ook ten aanzien van het aspect brandveiligheid. Wat betreft dit aspect brandveiligheid is een belangrijk gegeven dat de woontoren De Syp en het kantoorgebouw Central Park 90 m zijn waardoor het vloerniveau van het hoogste verblijfsgebied boven de '70 m-grens' valt maar lager is dan zogenaamde '200 m-grens'.

Werkzaamheden Peutz

Voor zowel de woontoren De Syp als het kantoorgebouw Central Park is een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven waarmee een brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd die tenminste gelijkwaardig is aan het brandveiligheidsniveau zoals omschreven in het Bouwbesluit. Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur windklimaat, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project Westflank Utrecht betrokken. Naast voornoemd Masterplan Brandveiligheid zijn voor het complex diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten EPC, ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren, geluid ten gevolge van technische installaties et cetera.

Windtunneltest

Tevens is het windklimaat rondom het complex inzichtelijk gemaakt met behulp van onze atmosferische grenslaag windtunnel, specifiek aandacht is gegeven aan het Forum, de Van Sijpesteijnkade en de entrees (zie onderstaande afbeelding). Daarnaast is een windtunnelonderzoek uitgevoerd voor de bepaling van de te verwachten extreme fluctuerende winddrukken op de woontoren De Syp en kantoortoren Central Park alsmede de krachten en momenten op de hoofddraagconstructie. Aanvullend op voornoemde windtunnelonderzoeken is tevens een windtunnelonderzoek uitgevoerd (met behulp van tracergas) naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit van de mechanische uitblaasvoorziening van de parkeergarage alsmede de uitblaas van de LBK's ten behoeve van de appartementen. Dit onderzoek had als doel om na te gaan of sprake is van een acceptabele luchtkwaliteit ter hoogte van de appartementen in de woontoren.

 

Opdrachtgever
Bouwcombinatie Westflank Noord V.o.f
Stad
Utrecht
Land
Nederland