Data-driven Physics & AI

Slim omgaan met data door het construeren van specifieke algoritmes en daarmee binnen onze verschillende vakgebieden meerwaarde creëren. Dat is wat wij onszelf ten doel stellen.

Onderscheidend is onze integrale benadering van machine learning, fysische modellen, geavanceerde meetmethodieken en dataverwerking, waarmee hoogwaardige oplossingen voor complexe vraagstukken kunnen worden gevonden.

Wat doen wij?

Dankzij het sterk abstracte en conceptuele karakter van machine learning en data science is het toepassingsgebied zeer breed. Concreet houden wij ons bijvoorbeeld bezig met onderzoek en ontwikkeling van zelflerende regelingen van klimaatinstallaties in gebouwen die optimaliseren op comfort en energiegebruik, waar we gebruikmaken van dynamische energiemodellen. We ontwikkelen meetsystemen die door gebruik van machine learning-algoritmes met minder fysieke apparatuur nauwkeuriger geluid, trillingen of elektromagnetische straling in kaart kunnen brengen. Ook gebruiken we machine learning-algoritmes om windeffecten rond schepen te voorspellen en in kaart te brengen.

Of het nu om energie, installaties, geluid, trillingen of wind gaat, door de kruisbestuiving tussen de expertkennis van onze adviseurs en machine learning en data science kan Peutz hoogwaardige innovaties en adviezen aanbieden.