BREEAM

Om de mate van duurzaamheid van een gebouw te kwantificeren zijn verschillende methoden beschikbaar. Een in Nederland veel gebruikte methode is BREEAM-NL.

Founding Partner BREEAM-NL

BREEAM-NL vloeit voort uit een door de markt aangevoerd initiatief om te helpen de gebouwde omgeving in Nederland drastisch te verduurzamen. De ontwikkeling hiervan wordt aangevoerd door de Dutch Green Building Council (DGBC) en Peutz is hier als Founding Partner bij betrokken.

Deze methode beoordeelt niet alleen het (verwachte toekomstige) energiegebruik, maar ook het materiaalgebruik, de bouwwijze en de invloed van het gebouw op de gebruiker en de omgeving. Het aantal beschouwde aspecten is beduidend groter dan momenteel in de Nederlandse wetgeving wordt gereguleerd. Tevens ligt het nagestreefde niveau boven de wettelijke eisen. Een uitgebreide toelichting op de methode is te vinden op www.dgbc.nl.

Gecertificeerde experts BREEAM-NL

Binnen Peutz zijn door de DGBC opgeleide experts werkzaam, die gecertificeerd zijn om de procedure ter verkrijging van een label te begeleiden. Daarnaast zijn binnen Peutz de ervaring en expertise aanwezig om integraal adviezen uit te brengen betreffende een groot en zwaarwegend deel van de beoordelingscriteria van de BREEAM-NL methode. Peutz is gespecialiseerd in een aantal aspecten zoals bouwkundig, installatietechnisch ontwerp en ruimtelijke ordening.

Gecertificeerde projecten

Hieronder staan enkele door ons gecertificeerde projecten:

BREEAM-NL Outstanding *****

BREEAM-NL Excellent ****