Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van de risico’s voor de omgeving. Bijvoorbeeld bij de opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Wilt u toetsen of uw bedrijf voldoet aan de normen voor plaatsgebonden risico? Of bent u bezig met ruimtelijke ontwikkeling en wilt u uw plannen laten toetsen aan de normen voor groepsrisico? Neem dan contact met ons op.

Wat doen wij?

Peutz heeft jarenlange ervaring op het gebied van externe veiligheid.

Peutz:

  • voert kwantitatieve risicoanalyses (QRA’s) en kwalitatieve risicoanalyses uit voor risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf;
  • voert QRA’s uit voor transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of door buisleidingen;
  • adviseert over op- en overslag van gevaarlijke stoffen en toetst dit aan de PGS-richtlijnen;
  • adviseert over verantwoording van het groepsrisico en te treffen bouwkundige en ruimtelijke maatregelen en voorzieningen;
  • stelt veiligheidsrapportages op in het kader van het Brzo, en beoordeelt deze;
  • stelt RI&E’s (Risico-inventarisaties & -evaluaties) op;
  • stelt explosieveiligheidsdocumenten (EVD’s) op in het kader van de ATEX;
  • begeleidt en ontwikkelt ARIE’s (Aanvullende risico inventarisaties en evaluaties).

Cursussen

We geven cursussen op het gebied van externe veiligheid. Bijvoorbeeld over de externe veiligheid in de ruimtelijke ordening en de cursus PGS 15 – Opslag van gevaarlijke stoffen. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.