Onderwatergeluid

Bij het aanbrengen van de fundaties voor windturbines en andere offshore constructies wordt vaak in de zeebodem geheid. Daarmee wordt een goede en stabiele fundatie verkregen. Bij het heien kunnen echter verstorende geluidniveaus voor het onderwaterleven ontstaan. De verschillende internationale overheden hebben in de afgelopen jaren de risico's vanwege onderwatergeluid in kaart gebracht, en dat heeft tot regelgeving hieromtrent geleid. Voor Nederland zijn in zogenaamde kavelbesluiten toelaatbare geluidniveaus voor onderwatergeluid vastgelegd voor de aanleg van windturbineparken. Voor Duitse wateren is de regelgeving van de BSH bepalend.

Wat doen wij?

Peutz heeft een meetsysteem ontwikkeld dat het optredende onderwatergeluid meet, registreert en real-time  analyseert. Tijdens het heien wordt het geluidniveau real-time gemonitord op het installatieschip zodat de slagenergie aangepast kan worden indien nodig of wenselijk. Met het real-time onderwatergeluid monitoring syteem van Peutz is na de laatste heiklap direct duidelijk of voldaan is aan de gestelde geluidgrenswaarden.

Real-time monitoring in actie
Het real-time monitoring systeem in actie tijdens de installatie van het onderstation voor het windturbine park Borkum Riffgrund 2 in de Duitse Noordzee.