Onderwatergeluidmetingen tijdens installatie jacket Hollandse Kust Zuid (English translation below)

21-09-2020

De energietransitie is in volle gang en de opkomst van windenergie maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. Vooral op volle zee vinden de nodige ontwikkelingsactiviteiten plaats. Dat betekent dat vanwege de bescherming van het zeeleven onder water ook het nodige aan controle en maatregelen moet worden ondernomen.

Geluidniveaus meten onder water

Op 5 en 6 september heeft het nieuwste kraanschip van Heerema de Sleipnir, het jacket geplaatst van het stopcontact op zee voor het windpark Hollandse Kust Zuid op de Noordzee. Het jacket is vastgezet op de zeebodem met 6 heipalen. Om de geluidniveaus in het water tijdens het heien zo laag mogelijk te houden is gebruik gemaakt van een bellenscherm. Dit bellenscherm zorgt er voor dat het geluid van het heien naar de omgeving onder water zoveel mogelijk wordt afgeschermd, vergelijkbaar met een geluidscherm langs een weg. Tijdens het heien heeft Peutz in opdracht van Heerema in de directe omgeving van de bouwlocatie onderwatergeluidmetingen uitgevoerd om real-time de niveaus te kunnen monitoren. Uit ons field-rapport dat direct na de metingen beschikbaar is blijkt dat de geluidniveaus onder water voldoende laag zijn. We bereiken daarmee een duurzame energietransitie voor zowel het leven boven als onder water!

Measurement system

Autonoom onderwater geluidmeetsysteem Peutz

De metingen zijn uitgevoerd met het door Peutz ontwikkelde autonome onderwater geluidmeetsysteem. Dit meetsysteem herkent de geluidniveaus van de afzonderlijke heiklappen en beoordeelt en toetst elke heiklap afzonderlijk aan de opgelegde geluidgrenswaarden, zodat direct duidelijk wordt dat het onderwaterleven zoveel mogelijk ongestoord verder kan. Zo nodig kan het installatieproces worden aangepast. Het resultaat van de beoordeling is real time beschikbaar op het installatieschip. De effectiviteit van het bellenscherm kon achteraf uit de meetresultaten worden afgeleid. Zie voor verdere informatie ook de volgende nieuwsberichten van Tennet en offshoreWIND.biz en Heerema.

Sleipnir

Photocredits: W. Hulsebosch, Peutz 
 

English version

Underwater noise measurements during jacket installation for offshore wind farm Hollandse Kust Zuid

The energy transition is in full swing. Wind energy is a vital part of this transition. Important developments for wind energy are taking place at sea. In order to protect the marine life, protection measures are in place.

On September 5th and 6th, Heerema's new crane vessel Sleipnir installed the jacket foundation for the Alpha offshore substation, part of offshore windfarm Hollandse Kust Zuid. The jacket is fixed on the seabed with 6 piles. In order keep the noise levels under water as low as possible a bubble curtain was deployed. This bubble curtain shields the noise from the environment, the effect is comparable to a noise barrier along the road. By order of Heerema Peutz conducted underwater noise measurements during piling in order to monitor the noise levels in real time. For each pile a field-report is composed immediately after the last blow. The field reports showed compliance with the noise requirements. This contributes to an energy transition which is sustainable for life above and below the water surface.

The measurements were conducted using the autonomous underwater noise measurement system developed by Peutz. The measurement system identifies and assesses the noise levels of each strike separately. The noise reduction due to the bubble curtain could be established as well. The measurements and the results of the assessments are available in real time on the installation vessel. If required the installation process can be adjusted.

For further information on this project see: Tennet en offshoreWIND.biz en Heerema.