CE-markering consumentenvuurwerk

Invoer van (consumenten-)vuurwerk in Europa mag alleen plaatsvinden als het vuurwerk voldoet aan de Europese richtlijn 2007/23/EG. In deze richtlijn is een conformiteits-beoordelingsprocedure opgenomen om aan te tonen dat het vuurwerk voldoet aan de vastgestelde Europese eisen.

Voor diverse vuurwerkimporteurs is de conformiteitsbeoordelingsprocedure doorlopen. Het artikel wordt bijvoorbeeld geschud, in een oven gestopt en uit elkaar gehaald. Daarnaast wordt gekeken naar het geluidniveau, de lontvertraging, of het artikel omvalt, etc.

Nadat de testen met goed gevolg zijn afgerond worden de resultaten overlegd aan een bevoegde autoriteit. Deze autoriteit geeft de benodigde certificaten uit waarmee de importeur vervolgens bevoegd is om een CE markering op het product aan te brengen. Kopers van dit product kunnen hiermee zien dat het product in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor dat product.

Opdrachtgever
diverse vuurwerkimporteurs
Land
Nederland en Duitsland