Schouwburg Kunstmin

Na een grondige restauratie, verbouwing en uitbreiding is schouwburg Kunstmin zaterdag 1 november 2014 heropend. Het rijksmonument Kunstmin is een creatie van Sybold van Ravesteyn in een gebouw wat oorspronkelijk door Verheul ontworpen was.

Bijdrage van Peutz

Speerpunten voor het ontwerp waren:
- Verbeteren ruimteakoestiek zalen en omliggende ruimten
- Verlagen geluidemissie naar de omgeving
- Verhogen brandveiligheid
- Verhogen geluidisolatie rond en tussen de zalen

In samenwerking met Greiner van Goor Huyten en Theateradvies is de grote zaal bijna onzichtbaar wezenlijk verandert: de zichtlijnen zijn verbeterd door middel van een grotere hellingshoek, de toneelvloer is nu vlak, de toneeltoren heeft voldoende hoogte, en de akoestiek is nu zoals die in een theater hoort te zijn door overal waar mogelijk voornamelijk laagfrequent absorptie toe te voegen. Van het plafond in de zaal bleek de onderste, poreuze stuclaag niet voldoende te hechten. Deze is vervangen door een akoestisch volledig reflecterende laag in het voorste deel van de zaal, en een absorberende stuclaag in de vakken achterin de zaal. Doordat de afwerklaag op de verschillende stukken gelijk is, is het absoluut onzichtbaar waar de absorptie zich bevindt, en waar niet.

De kleine zaal is helemaal opnieuw ontworpen met een prachtige houten wandbekleding en daglicht, een verdieping hoger gelegen om ruimte te maken voor een fatsoenlijke garderobe en toiletten.

Uiteraard zijn de brandveiligheid en de geluidisolatie aangepast naar de eisen van deze tijd. Voor de gekromde en getoogde deuren van de grote zaal was het een enorme uitdaging om deze zowel 60 minuten brandwerend uit te voeren als te voorzien van een significant hogere geluidisolatie.

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Stad
Dordrecht
Land
Nederland