ADR Classificatie

Voor het vervoer van pyrotechnische artikelen dient de transportclassificatie (ADR) per product bepaald te worden. Peutz kan voor de importeur / producent de classificatie verzorgen voor vuurwerkartikelen welke zijn opgenomen in de defaultlijst.

Consumentenvuurwerk van de klasse 1.3G dient in Nederland in een speciale verpakking (bijvoorbeeld een gaasverpakking) vervoerd te worden. Door deze speciale verpakking kan dit vuurwerk als 1.4G geclassificeerd worden. Om deze her-classificatie (van 1.3G naar 1.4g) te kunnen uitvoeren zijn zgn. 'bonfire testen' noodzakelijk. Peutz kan deze testen voor de UN-classificatie van verpakkingen (inclusief de gaasverpakking) verzorgen in zowel Europa als in China.