Bouwlawaai

Peutz beschikt over Atex-geluidmeters en camera

Brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders) kunnen aanleiding geven tot explosiegevaar. Door middel van Atex-zonering worden gebieden afgebakend waarbij sprake is van een (verhoogde) kans op explosiegevaar. Voor werkzaamheden binnen Atex-zones, waaronder ook de uitvoering van geluidmetingen, gelden specifieke eisen. De meetapparatuur dient explosieveilig te zijn uitgevoerd (Atex-certificaat).

Geluid fotograferen met een akoestische camera

We kunnen geluidbronnen vinden en inzichtelijk maken met geluid- en eventueel trillingmetingen. Aanvullend daarop of als eerste scan gebruiken we steeds vaker een akoestische camera. Deze camera visualiseert geluid, waardoor de bron direct zichtbaar is.

Vanwege dit snelle resultaat is deze camera een ideaal instrument bij diverse onderzoeken. Op de foto hiernaast is direct zichtbaar dat bij het rijden met een beladen palletwagen, de hoogste geluidniveaus bij de voorste as optreden.

 

VUmc

Het VU medisch centrum (VUmc) is als academisch ziekenhuis verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De organisatie is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) en de Faculteit der Geneeskunde van de VU.

Amsterdam Symphony

Amsterdam Symphony is een nieuwbouwcomplex aan de Amsterdamse Zuidas en bestaat uit een woontoren, kantoortoren en het hotel Crowne Plaza Amsterdam-South. De architectuur valt op door een combinatie van baksteen, het kleurgebruik en verspringende gevels. De woningen zijn voorzien van vloerverwarming, vloerkoelingen en een warmwatersysteem, welke zijn aangesloten op een Lange Termijn Energie Opslag. Dit maakt het gebouw bijzonder duurzaam en reduceert de milieubelasting. Slechts voor opvang van pieken in gebruik is het complex tevens aangesloten op stadsverwarming.

Gelre ziekenhuizen locatie Lukas

In 2002 is Gelre ziekenhuizen gestart met het ontwerp voor en de realisatie van het samenvoegen van de ziekenhuizen Juliana en Lukas op de locatie Lukas in Apeldoorn. Hierbij is de bestaande locatie opnieuw ingericht en is het ziekenhuis Lukas uitgebreid met circa 45.000 m2 GBO. De bestaande gebouwen (circa 35.000 m2) zijn gerenoveerd.

RWE-centrale

Essent/RWE bouwt in Eemshaven een nieuwe energiecentrale. Deze elektriciteitscentrale heeft een vermogen van 1.600 MW waarmee 2,5 miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De kolengestookte centrale bezit een hoog rendement van ruim 46 %. Dit is ruim 10 % hoger dan het gemiddelde rendement voor een kolengestookte centrale.

Maxima-centrale GDF SUEZ

De Maximacentrale (voorheen Flevocentrale) is een elektriciteitscentrale van GDF SUEZ, gebouwd op een werkeiland aan de rand van het IJsselmeer, nabij Lelystad. In 2008 is gestart met de bouw van twee nieuwe aardgasgestookte STEG-eenheden (FL4 en FL5) met een vermogen van elk 440 MW. De nieuwe eenheden vervangen de oude eenheden FL1, FL2 en FL3. De eenheden FL1 en FL2 zijn reeds in 2007 geamoveerd; eenheid FL3 zal binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Het rendement van de nieuwe centrale bedraagt 59%, hetgeen als zeer hoog kan worden aangemerkt.

Randstadrail Beatrixlaan

Randstadrail is een zogenaamd lightrail-concept, waarbij het materieel op zowel tramlijnen als spoorlijnen wordt ingezet tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het tracé Beatrixlaan van Randstadrail verbindt de Zoetermeerlijn met het tramnet van Den Haag. Ter plaatse van de Prinses Beatrixlaan is het tracé op circa 6,5 m boven de grond gelegen. Het betreft een stalen netkous-constructie met een betonnen rijdek. Doelstelling was dat een treinpassage niet onaangenaam zou zijn voor passerend publiek onder de baan. In het traject is een glas overkapt station opgenomen.

Abonneer op Bouwlawaai