Onderzoeken naar winddrukken

Vaak is het voor de constructeur en de adviseur technische installaties van belang om te weten welke winddrukken er optreden op de gevels en daken van een gebouw. De constructeur is geïnteresseerd in windkrachten op het gebouw, de technisch adviseur vooral in de over- en onderdrukken op de plaats van luchtaanzuig- en afblaasroosters voor de mechanische ventilatie. Inzicht in de drukken kan verkregen worden door drukmeetpunten aan te brengen in een schaalmodel en metingen te verrichten in de windtunnel. De metingen worden daarbij uitgevoerd en verwerkt volgens de regels zoals gegeven in de CUR-Aanbeveling C103, waarbij gebruik gemaakt wordt van een extreme waarden analyse voor het bepalen van de maatgevende drukken op de gevel.

Voor het bepalen van de totale krachten en momenten op het gebouw kan tevens gebruik gemaakt worden van een meting met behulp van een balans. Peutz beschikt daarvoor over een dynamische piezo-electrische zes-componenten balans.