Woongebouw Fibonacci Amsterdam

Aan de Panamalaan 11-13 te Amsterdam is het woongebouw 'Fibonacci' gesitueerd. Direct naast het woongebouw is het sproortraject Amsterdam – Utrecht gelegen. Dit woongebouw bestaat uit 243 stadsappartementen. Vanwege de zeer hoge geluidbelasting ten gevolge van railverkeer op bovengenoemd spoortraject is in de kern van het woongebouw een atrium gerealiseerd waardoor alle woningen een zogenaamde geluidluwe gevel hebben. Onder het woongebouw Fibonacci is een parkeergarage worden gerealiseerd.

lichtontwerp

Opdrachtgever
Vorm
Stad
Amsterdam
Werkzaamheden
Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische-, akoestische aspecten maar zeer zeker ook ten aanzien van het aspect brandveiligheid en dan met name het atrium. Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken.
Land
Nederland