Woongebouw Fibonacci Amsterdam

Aan de Panamalaan 11-13 te Amsterdam is het woongebouw 'Fibonacci' gesitueerd. Direct naast het woongebouw is het sproortraject Amsterdam – Utrecht gelegen. Dit woongebouw bestaat uit 243 stadsappartementen. Vanwege de zeer hoge geluidbelasting ten gevolge van railverkeer op bovengenoemd spoortraject is in de kern van het woongebouw een atrium gerealiseerd waardoor alle woningen een zogenaamde geluidluwe gevel hebben. Onder het woongebouw Fibonacci is een parkeergarage worden gerealiseerd.

lichtontwerp

Opdrachtgever
Vorm
Stad
Amsterdam
Werkzaamheden
Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische-, akoestische aspecten maar zeer zeker ook ten aanzien van het aspect brandveiligheid en dan met name het atrium. Ten tijde van het ontwerpproces is een onderzoek uitgevoerd met welke voorzieningen omstandigheden zijn te realiseren waarmee het atrium als buiten beschouwd kan worden.

Verder is voor het woongebouw een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven waarmee een brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd die tenminste gelijkwaardig is aan het brandveiligheidsniveau zoals omschreven in het Bouwbesluit.
Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken.

Naast voornoemd Masterplan Brandveiligheid zijn voor het complex diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten geluid ten gevolge van weg- en tramverkeer, ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, zwevende dekvloeren, geluid ten gevolge van technische installaties et cetera.
Vanwege de zeer geluidbelaste locatie (spoortraject Amsterdam-Utrecht op zeer korte afstand etc.) was één van de uitdagingen om dusdanige gevelconstructies te ontwerpen waarmee voldaan kan worden aan het hoge ambitieniveau. Deze gevelconstructie is ook in ons akoestisch laboratorium getest met een positieve uitkomst.

Tevens is voor het atrium het lichtontwerp gemaakt met als doel om het interieur en het nachtbeeld van Fibonacci te ondersteunen zodat de bewoners en de omwonende van Fibonacci een optimale beleving van het atrium zullen hebben.
Land
Nederland