Lucht

De werkzaamheden binnen het vakgebied lucht omvatten zowel de inventarisatie van de emissie aan stoffen en geur als de verspreiding (immissie en blootstelling) in de omgeving.

Emissies kunnen worden vastgesteld door metingen op locatie en op basis van beschikbare literatuurgegevens.

Om de verspreiding van luchtverontreiniging (in complexe situaties) in kaart te kunnen brengen, worden modelmetingen in de eigen windtunnel van Peutz uitgevoerd en worden gespecialiseerde computermodellen gehanteerd. De effecten van maatregelen worden doorgerekend, procesgeïntegreerde en nageschakelde maatregelen en voorzieningen worden gedimensioneerd. Daarbij zijn de stand der techniek en internationale ontwikkelingen belangrijke gegevens.

Belangen in het kader van vergunningprocedures worden behartigd, waarbij de vestiging, uitbreiding of wijziging van een bedrijf kan worden gerealiseerd door een optimale begeleiding.