Kijk uit voor chemische stoffen

12-09-2018

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME genoemd) is niet gezond. Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers ook de blootstelling aan DME beoordelen. Wij voeren metingen en berekeningen uit aan de blootstelling aan chemische stoffen op de arbeidsplaats.

Dieselmotoremissies in sorteerhal
In  een  grote  sorteerhal  van  een afvalverwerker rijden vrachtwagens af en aan. Zij storten bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk  afval  dat  met  grote  kranen  en  shovels naar  de  enorme  sorteerlijn  wordt  gebracht. Daar sorteren trommelzeven, shredders, magneetbanden en ventilatoren de afvalstroom. In deze hal zijn stof en uitlaatgassen onvermijdelijk. Hoe goed de ventilatie hier ook is, het materieel is voorzien van cabines met luchtfilters en in de hal mogen mensen alleen werken met verse luchtkappen op.

Aan het eind van de sorteerlijn wordt de laatste reststroom handmatig ‘gelezen’  in de sorteercabine. Deze staat op overdruk door schone buitenlucht in te brengen, zodat er geen lucht uit de sorteerhal binnen kan komen. In dergelijke ruimtes wordt de werking van de ventilatie regelmatig gecontroleerd – bijvoorbeeld met rookproeven – om te zien of de luchtverversing nog adequaat is. Uiteraard wordt de luchtkwaliteit regelmatig gemeten in de hele vestiging; want alleen door te meten kun je zeker weten dat stof en uitlaatgassen afdoende zijn aangepakt en dat de dieselmotoremissies geen kwaad kunnen.

Verloop
Rookproef in de sorteercabine om de verversingssnelheid en de stromingen te controleren (begin, na 4 minuten en rookvrij na 9 minuten)

Advisering door Peutz
In het kader van de blootstelling aan chemische stoffen op de arbeidsplaats doen wij onderzoek naar de concentratie DME, maar ook kwartsstof, lasrook, chroom VI, oplosmiddelen etc. Wij combineren een brede deskundigheid met een specialistische diepgang. U krijgt altijd een goed onderbouwd advies op maat.

Contact: p.vanvugt [at] peutz.nl (Paul van Vugt)