250 miljoen afzonderlijke geluidniveaus!

09-07-2019

Recent behaalden wij een nieuwe mijlpaal met ons in eigen beheer ontwikkeld geluidmonitoringssysteem:  in opdracht van RUD Zeeland hebben we inmiddels ruim 250 miljoen afzonderlijke geluidniveaus geregistreerd!


Sinds april 2015 voeren wij in opdracht van RUD Zeeland volcontinu geluidmonitoring uit binnen de geluidzones van de industrieterreinen Vlissingen-Oost en Kanaalzone. De metingen worden uitgevoerd met een door ons zelf ontwikkeld systeem. Iedere 2 s wordt een geluidniveau geregistreerd en vervolgens opgeslagen in een centrale internetdatabase. De meetgegevens worden gedeeld met de RUD en een aantal bewoners via een beveiligde webportal.

De resultaten worden steeds vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Hiermee wordt – ondanks relevante stoorgeluidbijdragen - inzicht gegeven in optredende geluidniveaus in de praktijk nabij industrie, lokale en provinciale wegen en overige omgevingseigen geluidbronnen. Door de hoge resolutie van de meetdata is het ook mogelijk statistische analyses op de data uit te voeren.