Van Vliet Recycling

foto
Van Vliet Recycling Hoek van Holland

Van Vliet Recycling (hierna Van Vliet) in Hoek van Holland is het composteringsbedrijf in het westen van Nederland waar, naast de algemene groenstromen, ook het groenafval afkomstig van hogedraadteelt van tomaten gecomposteerd wordt. Van Vliet richt zich met name op de groenstromen die uit de tuinbouw vrijkomen, maar ook groenafval van bijvoorbeeld hoveniers- of aannemingsbedrijven wordt verwerkt. In het kader van een gewenste toename van de productiecapaciteit en een modernisering van de wijze van verwerken van het organisch afval diende een revisie van de milieuvergunning te worden aangevraagd.

Bijdrage van Peutz

Om deze reden is een startnotitie (voorloper van Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en vervolgens een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Het MER beschrijft het Nul-, het Basis- en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Ook worden de milieueffecten in beeld gebracht van varianten met ‘halcomposteren’ en ‘tunnelcomposteren’. De belangrijkste milieueffecten die zijn beoordeeld, betreffen geur, luchtkwaliteit, geluid en water. Vooral het aspect geur speelt bij het verwerken van dit type afval een belangrijke rol. Uit het MER komt onder andere naar voren dat biofiltratie en een uitworp via een hoge schoorsteen noodzakelijk is.

Het MER is eind 2009 akkoord bevonden door de commissie voor de m.e.r. en de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft eind 2010 vergunning verstrekt. De nieuwe composteer- en vergistingstunnels zijn inmiddels al weer enkele jaren succesvol in gebruik voor de verwerking van grote hoeveelheden groenafval.

 

Opdrachtgever
Van Vliet Contrans
Stad
Hoek van Holland
Land
Nederland