Turks specialiteiten restaurant Nazar

Restaurant Nazar is een Turks specialiteitenrestaurant in het centrum van Rotterdam. Het restaurant is in 2014 geheel verbouwd waarbij in het restaurant tevens een podium voor Turkse live-muziek is gerealiseerd.

Werkzaamheden
Door Peutz is in een prognose-stadium de geluidoverdracht naar bovengelegen appartementen onderzocht en zijn de noodzakelijke geluidisolerende voorzieningen qua opbouw en gebruik van materialen omschreven. Tevens is ingegaan op de geluidisolerende voorzieningen van de ventilatie binnen het restaurant. Tijdens de inrichtingsfase zijn detailleringen beschouwd, zijn nadere adviezen gegeven en is een controle-onderzoek uitgevoerd.