Nieuwbouw Gerechtsgebouw Zwolle

Het gehele complex van Rechtbank Zwolle is op 10 september 2016 officieel in gebruik genomen.

Peutz AV-mediatechniek

Rechtbank Zwolle is uitgerust met digitale zittingszalen. In die zittingszaal kunnen alle procespartijen gebruikmaken van hun eigen en gezamenlijke digitaal opgeslagen dossiers. Alle partijen beschikken over een eigen beeldscherm. In de zittingszaal kunnen onder regie van de rechtbank tijdens de zitting documenten, beeld- en geluidsopnames, foto’s en illustraties gedeeld worden. Publiek en media kunnen hierbij zo nodig meekijken en -luisteren. Er is ook Av-apparatuur waarmee verdachten of getuigen kunnen worden gehoord vanaf andere locaties (ook vanuit het buitenland).

Spraakverstaanbaarheid

Vanuit de Raad van de Rechtspraak worden hoge eisen gesteld aan de spraakverstaanbaarheid in de zittingzalen. Dit kan alleen gerealiseerd worden met een audio-installatie die ontworpen is in samenhang met de ruimte-akoestiek. Beide disciplines zijn dagelijks werk voor de afdeling AV-Mediatechniek.

Van Pve naar AV-ontwerp

We hebben in samenwerking met de gebruikers en het ontwerpteam, het PvE voor de Audiovisuele middelen vertaalt naar een AV-ontwerp voor digitale zittingzalen. Door het toevoegen van technische specificaties, prestatie-eisen en gunningscriteria is een document opgesteld voor een openbare aanbesteding. We begeleiden de gunning, de installatie en advisering van wijzigingen. Het project is succesvol afgesloten met opleveringsmetingen waarvan het rapport geldt als toetsingsdocument van de eisen.

 

 

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Stad
Zwolle
Land
Nederland