Laboratoriumwerkzaamheden en gebouweigenschappen

Laboratoriumwerkzaamheden

 • Metingen aan luidsprekers voor ontwikkeling, specificatiebladen, EASE (tabellen etc).
 • Ontwikkeling van array-luidsprekers en array-microfoons met hoge, gecontroleerde richtwerking.
 • Monitoring van de luidheid van programma's, leaders, promo's en commercials op radio- en TV-zenders.
 • Meting van laagfrequente (DC tot 20.000 Hz) elektro-magnetische velden, bepaling van de stoorbronnen en de advisering met betrekking tot de afscherming daarvan. Bijvoorbeeld:
  • invloeden van externe magnetische velden op beeldschermen, televisies, etc.;
  • invloeden van magnetische stoorvelden op geluidinstallaties en installaties voor slechthorenden;
  • invloeden van stoorvelden op ECG- en EEG-apparatuur in ziekenhuizen en audiologische centra. Bijvoorbeeld bij het meten van de Brain Stem Response.

Gebouweigenschappen

 • Ruimteafmetingen en akoestiek geoptimaliseerd voor natuurlijke, onversterkte spraak.
 • Ruimteafmetingen en akoestiek geoptimaliseerd voor natuurlijke, onversterkte muziek met een passende geluidinstallatie voor versterking van zachte muziekinstrumenten en goede spraakverstaanbaarheid.
 • Ruimteafmetingen en -inrichting voor beeldweergave, goede zichtlijnen naar het scherm, een schermgrootte die voldoende is om het getoonde niet alleen te kunnen zien maar ook te kunnen lezen, passende verlichting en verduistering voor een contrastrijke weergave zonder verblinding. Eén en ander afgestemd op de weer te geven details en de beperkingen van het menselijke oog.
 • Ontwerpen van een universele infrastructuur, zodat wanneer later de ruimtes anders worden ingericht en/of zich een ander gebruiksprofiel ontwikkelt, de kabelwegen al buiten het zicht zijn aangebracht en het niet nodig is dat bedrading in het zicht, of erger nog in het looppad moet worden aangebracht.