MuzyQ

MuzyQ is een muziekverzamelgebouw met onder meer 72 verschillende oefenruimten, 2 auditoria, commerciële ruimten voor aan muziek gelieerde functies en een televisiestudio. Gebruikers kunnen de oefenruimten voor kortere of langere tijd huren. Tevens worden in het gebouw concerten gegeven en vele evenementen en festivals georganiseerd. De algemene verkeersruimten doen daarnaast dienst als expositieruimte.

Midden in het gebouw is een op veren opgesteld try-out auditorium opgenomen. Een kleiner auditorium achter drie dubbel glas kijkt uit over de stad. Deze auditoria worden zowel als grote oefenruimte verhuurd als ingezet voor muziekvoorstellingen en andere bijeenkomsten, alsmede televisie-opnamen.

Modulaire opzet

Het gebouw bestaat uit een betonnen skelet waarin door kalkzandsteenwanden gescheiden gipskartonnen doos-in-doos constructies zijn opgenomen. Tussen deze dozen, en dus tussen de huurders, is daarmee een zeer hoge geluidisolatie gerealiseerd.
Alles in het gebouw is zoveel mogelijk modulair van opzet, zo is ook de gewenste ruimteakoestiek verkregen met een modulair systeem van zelfdragende strekmetalen cassettes, gevuld met een in de Peutz laboratoria ontwikkeld pakket minerale wol en folies waarmee een breed frequentiebereik gelijkmatig wordt gedempt.

Duurzaamheid

Het gebouw is in hoge mate bouwfysisch-energetisch geoptimaliseerd. De klimaatinstallatie (met warmteterugwinning) wordt, evenals de lichtschakeling, per ruimte ingeschakeld met aanwezigheidsdetectie. Het gebouw is voorzien van een warmtepomp met warmte- en koudeopslag in de bodem. De energieprestatiecoëfficiënt bedraagt minder dan 50% van het destijds geldende criterium voor de hier ondergebrachte functies. Het gebouw is optimaal ontworpen op de functionaliteit. De constructie is de afwerking, de absorptie zit achter strekmetaal.

Opdrachtgever
Stichting Orpheus Studio
Stad
Amsterdam
Land
Nederland