Cultura

foto
Kostas Pasvantis, Zaanen Spanjers cs Architecten

Het culturele centrum Cultura, bestaande uit een muziekschool, een creatief centrum en een multifunctionele zaal, ligt op de hoek van de Molenstraat en de Telefoonweg in Ede. Het betreft een gebouw met een vloeroppervlak van ca. 3700 m² waar cursussen worden gegeven en andere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van muziek, dans, audio, fotografie, video, beeldende vorming en andere kunst- en creativiteitsvormen. Naast de muziekschool, de multifunctionele zaal en het atrium zijn in de nieuwbouw destijds tevens een bibliotheek, winkels en woningen gerealiseerd.

Interne geluidisolatie

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de oplevering beoordeeld op akoestische en bouwfysische aspecten, waarbij ten eerste de interne geluidisolatie erg belangrijk is vanwege het gelijktijdige gebruik van onder meer de diverse slagwerkruimten, muzieklokalen en de multifunctionele zaal. Aan de hand van de, in relatie tot het (gelijktijdige) gebruik van de ruimten, opgestelde eisen is door Peutz geadviseerd over voorzieningen voor wanden, vloeren en plafonds.

Ruimteakoestiek

Ten tweede is de ruimteakoestiek van de diverse ruimten beoordeeld, waarbij in overleg met de architect de te treffen voorzieningen zijn bepaald. Met name de ruimteakoestiek van de multifunctionele zaal vormde een aandachtspunt. Vanwege de verschillende activiteiten in deze zaal, zoals ensemblespel, (kleine) symfonische muziek, harmonie- en fanfaremuziek, theater, popmuziek en filmvoorstellingen, welke uiteenlopende eisen stellen aan de akoestiek, is gekozen voor een variabele akoestiek.

Geluideisen

Verder is in het kader van de milieuvergunning de geluidemissie naar de nabijgelegen, geluidgevoelige bestemmingen (woningen) bepaald en getoetst aan de in de AMvB Horeca, Sport en Recreatie Inrichtingen vastgestelde geluideisen. Ook is er onderzoek gedaan aan het installatiegeluid. In verband met de uitvoeringsgevoeligheid van doos-in-doos constructies en scheidingswanden tussen leslokalen zijn tijdens de uitvoering controles en metingen verricht.

Opdrachtgever
Amstelland Vastgoed
Stad
Ede
Land
Nederland