Onderwatergeluidmetingen heiwerkzaamheden

De jacket fundatie voor het Hollandse Kust Zuid (HKZ) Beta offshore station, vertrokken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en nu weer in Nederland, wordt op 21 meter diepte in het Hollandse Kust Zuid offshore windpark geplaatst. Petrofac is de hoofdaannemer van topside en jacket en het tranformator station is eigendom van de Nederlandse netbeheerder TenneT. Daarna wacht men op de komst van het bovendeel (topside) van het station. Op 27 en 28 juni heeft Peutz geluidmetingen onder water uitgevoerd bij heiwerkzaamheden voor de installatie van het jacket.

Realtime onderwater geluidmetingen

Bij de werkzaamheden, die belangrijk zijn in de energietransitie en de aanleg van windparken op zee, wordt het onderwater milieu actief gevolgd via monitoring systemen, dit om de verstoring van het onderwater milieu door geluid zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens het heien van de fundatie, bestaande uit 6 grote heipalen, heeft Peutz in opdracht van HMC in de directe omgeving van de bouwlocatie geluidmetingen onder water uitgevoerd. De geluidniveaus worden real-time bewaakt. Uit ons field-rapport, dat direct na de monitoring metingen beschikbaar is, blijkt dat de voorbereiding van dit complexe project door HMC zeer goed is aangepakt: de geluidniveaus onder water voldoen tijdens het heien aan de milieunormen, een winst voor het milieu zowel onder water als boven water.

Smart geluidmetingen

De geluidmetingen zijn “smart” uitgevoerd: de onder water gemeten geluidniveaus worden direct geanalyseerd en doorgestuurd naar het installatie-schip (Sleipnir). Een algoritme in de software herkent de heiklappen en bepaalt voor elke klap het geluidniveau (SEL-waarde). Zo kan HMC zonodig “online” het complete installatieproces aanpassen, hetgeen een enorm efficiency voordeel geeft. Het meetsysteem wordt volledig opgebouwd aan boord van het installatie-schip en vervolgens overgebracht naar de sleepboot die de meetset op de juiste coördinaten uitzet. De noodzaak voor een crewtransfer naar de sleepboot is daarmee onnodig, waarmee de logistieke handelingen beperkt kunnen blijven..

We kijken samen terug op een geslaagd project, of in de woorden van Heerema: "Thank you for your excellent support on the project. It has been a pleasure having you as part of the team offshore. "

Meer informatie

Voor meer achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs of bekijk een eerder project dat we hebben uitgevoerd, het Alfa platform van Hollandse Kust Zuid en het bericht van Heerema.
 

Onderwatergeluidmeting

English translation

Underwater noise measurements during piling for Beta-Jacket substation wind farm Hollandse Kust Zuid The jacket foundation departed from the United Arab Emirates, transported via Norway to The Netherlands. The jacket is installed as part of the offshore wind farm Hollandse Kust Zuid (HKZ). Petrofac are the main topside and jacket contractor and the transformer station is owned by the Dutch grid provider TenneT. The next step is the installation of the topside. At 27th and 28th of June Peutz conducted underwater noise measurements during pile driving for the installation of the jacket.

During the activities, vital for the construction of the offshore wind parks required for the energy transition, underwater noise is closely monitored to prevent disturbance of the marine environment as much as possible. By order of HMC, Peutz conducted noise measurements in the vicinity during pile driving of the 6 large piles (163 tonnes each). The noise levels were monitored real time. The field reports, available immediately after the last blow, shows HMC's excellent preparation of this complex project: the noise levels complied with the requirements.

The measurements were executed with 'smart' equipment, the measured underwater noise is analyzed in real time and transferred to the installation vessel (Sleipnir). The software algorithm recognizes the signal of a single blow and determines the noise level (SEL-value). This enables HMC to adjust the pile driving process if noise levels would require so. This possibility is an enormous advantage.
The measurement system is assembled on the installation vessel and transported to the tug. The tug deploys the measurement system at the required coordinates. This way a crew transfer is not required which simplifies the logistics.

We look back on a successful project, or as stated by Heerema: "Thank you for your excellent support on the project. It has been a pleasure having you as part of the team offshore. "

For some additional background information see the news item Hollandse Kust Zuid Beta Jacket Foundation Stands and the news item by Heerema.

Opdrachtgever
Heerema
Land
Nederland