De basis van het gebouw is de locatie en inrichting van het gebied (TNW TU Delft)