Daglicht

Dynamisch daglicht

Daglicht, in de juiste hoeveelheid en kleur, is essentieel voor het functioneren van mensen. Natuurlijk licht stuurt via ons onderbewustzijn primaire levensfuncties aan. Het zorgt voor ritme en herkenning, maar is elke dag weer anders. De dynamiek van het daglicht heeft effect op vrijwel elke levend organisme op aarde. Het daglicht beïnvloedt onze stemming. We genieten van zomers avondrood en “Hollandse luchten”, terwijl grijze dagen ons neerslachtig kunnen maken. Het licht bepaalt hoe goed wij ons kunnen oriënteren, waarbij we onbewust gebruik maken van oeroude, in ons DNA-opgeslagen mechanismen.

Functie

Om het daglicht maximaal te beleven stemmen we het af op specifieke bezigheden. Voor de werkende mens is het beeldscherm een belangrijke referentie als het gaat om de hoeveelheid licht en de verdeling ervan. In een restaurant mag best de zon binnenschijnen. In een labomgeving laat de kleur van een bacterie-kolonie zich het best beoordelen in het natuurlijk daglicht. In een museum gaat het om de invloed van schadelijke straling in het daglicht en de verdeling van het licht over kunstwerken.

Besparingspotentieel

Een goed daglichtontwerp leidt tot minder kunstlichtgebruik. Het vertegenwoordigt een enorm energiebesparingspotentieel. Maar er is een spanningsveld met ongewenste warmtetoetreding via daglicht. Precies daar komen onze ontwerpcapaciteiten het best tot hun recht.