Comfort

Thermisch comfort

Onder thermisch comfort verstaan wij de mate waarin men tevreden is over het thermisch binnenklimaat binnen een gebouw. Het gaat daarbij om de temperatuurbeleving. Het 'warm of koud hebben’ kan diverse oorzaken hebben, zoals straling van koude wanden, gevels en vloeren maar ook tocht heeft invloed op de comfortbeleving.

Een comfortabele omgeving bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van leven, wonen en werken. Een prettig (werk)klimaat zorgt voor een betere concentratie, gezondheid en productiviteit, heeft invloed op arbeidsprestaties en beperkt het ziekteverzuim.

Er komt vrij veel kijken bij het realiseren van een goed thermisch comfort. Niet alleen een goed bouwkundig ontwerp; ook een goed installatietechnisch ontwerp dat is afgestemd op het gebruik van de ruimte is essentieel.

Wat doen wij?

Wij denken mee met de architect zodat we in de ontwerpfase de juiste randvoorwaarden scheppen voor een aangenaam binnenklimaat. Onze kennis ontlenen we aan talrijke  gerealiseerde projecten, aan comfortmetingen in de meest uiteenlopende gebouwen en aan het onderzoek dat wij in onze eigen laboratoria uitvoeren.

In ons advieswerk houden wij rekening met zoveel mogelijk factoren die het binnenklimaat kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan:

  • het gebruik van de ruimte en de bezetting (zowel personen als apparatuur / machines);
  • de luchtdichtheid van de gebouwschil;
  • de isolatie van het gebouw;
  • kwaliteit en capaciteit van het verwarmings-, koel- en ventilatiesysteem;
  • afmetingen, eigenschappen en oriëntatie van beglazing;
  • het buitenklimaat (wind, zon en temperatuur);
  • de positie van de werkplek binnen het gebouw.