Prorail maakt zich zorgen over over trillingen in nieuwe woningen dicht langs het spoor

29-10-2018

Topman Pier Eringa van Prorail heeft recent de noodklok geluid dat bij nieuwbouw van woningen langs het spoor trillingen aandacht behoeven.

Effecten trillingen

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Goed voelbare trillingen vanwege langsrijdende (goederen)treinen in woningen zijn dan niet uitgesloten. Trillingen die kunnen leiden tot ernstige hinder en zelfs gezondheidsschade bij de bewoners.

Advisering door Peutz

Onderzoek naar het voorkomen van trillingshinder door maatregelen in de bouw te integreren is dan noodzakelijk. Achteraf maatregelen treffen is namelijk niet altijd mogelijk of tegen zeer hoge kosten. Peutz voert dergelijke onderzoeken uit.

De uitzending van Nieuws en Co op Radio 1 besteedde op 15 oktober 2018 uitgebreid aandacht aan dit onderwerp, waarbij Hans Huizer van Peutz door verslaggeefster Lara Rense werd geïnterviewd. De uitzending is terug te luisteren via deze link.

Contact: h.huizer [at] peutz.nl (Hans Huizer)