Cursusaanbod

Incompany cursusaanbod

Peutz Academy verzorgt incompany cursussen op vakgebieden waarin Peutz door de jaren heen veel kennis heeft opgedaan en de actuele ontwikkelingen bijhoudt (akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden). Op deze pagina staat een actueel overzicht van de incompany curssussen die Peutz Academy aanbiedt.

Wilt u op de hoogte blijven van de incompany cursussen die Peutz Academy verzorgt, meld u dan aan voor de Peutz Actueel Peutz Actueel


, ,
Van der Valk Nieuwerkerk + meten op locatie
€ 3.250,00 (ex btw)

De training

Afhankelijk van de situatie is er een gewenste geluidkwaliteit. Regels voor het beheersen van de gewenste geluidkwaliteit zijn opgenomen in de Omgevingswet. Zo moeten bedrijven geluidsemmissies zo veel mogelijk beperken, dit is in het belang van het leefmilieu en de gezondheid van mensen. Metingen aan geluid zijn hiervoor noodzakelijk. 

, ,
Van der Valk Nieuwerkerk + meten op locatie
€ 3.250,00 (ex btw)

De training

Afhankelijk van de situatie is er een gewenste geluidkwaliteit. Regels voor het beheersen van de gewenste geluidkwaliteit zijn opgenomen in de Omgevingswet. Zo moeten bedrijven geluidsemmissies zo veel mogelijk beperken, dit is in het belang van het leefmilieu en de gezondheid van mensen. Metingen aan geluid zijn hiervoor noodzakelijk. 

, ,
Van der Valk Nieuwerkerk + meten op locatie
€ 3.250,00 (ex btw)

De training

Afhankelijk van de situatie is er een gewenste geluidkwaliteit. Regels voor het beheersen van de gewenste geluidkwaliteit zijn opgenomen in de Omgevingswet. Zo moeten bedrijven geluidsemmissies zo veel mogelijk beperken, dit is in het belang van het leefmilieu en de gezondheid van mensen. Metingen aan geluid zijn hiervoor noodzakelijk. 

BCN Utrecht
€ 650,00 (ex btw)

De training

Nederland verkeert nog altijd in een stikstofimpasse. Regels ten aanzien van stikstofdepositie zijn per 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet, maar jurisprudentie zorgt al jaren voor verdere invulling van de wet- en regelgeving inzake stikstofdepositie. De stikstofproblematiek zal ook de komende jaren gevolgen blijven hebben voor de uitvoering van plannen en projecten. Er zijn op plan- en projectniveau oplossingsmogelijkheden te vinden. AERIUS speelt hierbij al jaren een cruciale rol. Zal dit veranderen door het nieuwe politieke speelveld? 

BCN Utrecht
€ 300,00 (ex btw)

De training

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) stelt diverse eisen ten aanzien van brandveiligheid voor gebouwen. Op basis van deze eisen zijn voorzieningen nodig zoals brandwerende en rookwerende scheidingen, vluchtroutes, voldoende sterkte constructie bij brand, materialen met de juist brand- en rookklasse en brandveiligheidsinstallaties.

Deze training geeft uitleg over de eisen uit het BBL maar maakt voornamelijk een link tussen deze eisen en de praktijk. Waar moeten alle onderdelen in een gebouw aan voldoen en hoe zorg ik ervoor dat daar ook aan wordt voldaan?

BCN Utrecht
€ 650,00 (ex btw)

De training

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet voldoende veilig zijn voor medewerkers, maar ook voor de directe omgeving. Hiervoor zijn eisen opgesteld welke opgenomen zijn in de PGS 15 richtlijn, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

BCN Utrecht
€ 350,00 (ex btw)

De training

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel hiervan is om geluidoverlast en milieuschade te beperken. Hiermee hebben de regels onder andere invloed op de industrie-, infastructuur, woningbouw etc.

€ 3.250,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De training geeft praktisch inzicht in de meet- en rekenmethoden om het geluid in de omgeving vanwege inrichtingen te kunnen bepalen. Na deze training bent u in staat brongerichte geluidmetingen uit te voeren en te verwerken, geluidvermogens te berekenen en een akoestisch rekenmodel op te stellen en te beoordelen. 
Behandeld worden o.a.:

Inhouse / locaties volgen
€ 950,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De cursus geeft inzicht in de fenomenen die bij brand aan de orde zijn. Ook wordt ingegaan op de methodes die worden gebruikt om de effecten van een brand te tonen. Daarbij wordt concreet ingegaan op de fenomenen die optreden tijdens (het ontstaan van) een brand en mogelijke maatregelen om de gevolgen te beperken. Door oefening tijdens de cursus leert u uzelf kritische vragen te stellen over brandveiligheid. Aansluitend wordt ingegaan op de wijze waarop in de regelgeving de verschillende verschijnselen zijn vastgelegd in eisen en voorwaarden.

Nader te bepalen
€ 650,00 (ex btw)

De training

Lithiumhoudende energiedragers zijn in tal van producten terug te vinden, van de elektrische fiets, scheerapparaten tot aan gehoorapparaten. Met het oog op veiligheid moet opslag van lithiumhoudende energiedragers voldoen aan de PGS 37-2 richtlijn. In deze training worden de achtergrond van de PGS 37-2 uitgelegd. Aan de hand van voorbeelden worden de gevaren van lithiumhoudende energiedragers uitgelegd.