Windpark

foto
Peutz

In de nabijheid van de woonkern van Houten is, na jarenlange discussie, een windturbinepark met drie windturbines geplaatst (Vestas V90 met een ashoogte van 105 m en een nominaal vermogen van 2 MW per stuk). De afstand tot woningen is circa 300 m. Door de gemeente is een maatvoorschrift opgelegd waarin geluidgrenswaarden zijn opgenomen die gebaseerd zijn op het heersende omgevingsgeluidniveau (L95 in dB(A)) welke onder andere afhankelijk is van de windsnelheid.

Bijdrage van Peutz

Gedurende drie maanden zijn de geluidniveaus in de woonomgeving van het windpark Houten gemeten en geregistreerd. Daarnaast zijn metingen van het geluidvermogen van de windturbines in relatie tot de windsnelheid verricht (conform NEN-EN-IEC 61400-11:2003). Hiermee is onder andere vastgesteld of aan de geluidgrenswaarden werd voldaan.

Ter plaatse van drie woningen en drie locaties in het veld werd een onbemand geluidmonitoringssysteem van Peutz geïnstalleerd. De gemeten geluidniveaus werden gerelateerd aan de gemeten windsnelheid. Alle gemeten waarden werden opgeslagen in een via internet toegankelijke database. Via onder andere een website met realtime meetgegevens is aan betrokkenen (gemeentebestuur, omwonenden) inzicht gegeven in de daadwerkelijk optredende geluidniveaus.

Opdrachtgever
Gemeente Houten
Stad
Houten
Land
Nederland