Weststad Recycling B.V. - Oosterhout

De recycling van diverse afvalstromen is een steeds meer besproken onderwerp, zeker in met de gedacht van de 'circulaire economie'. In 2016 zijn Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. en Koopmans Recycling B.V. samen op een nieuw terrein aan de Energieweg te Oosterhout van start gegaan onder de naam Weststad Recycling B.V. Voor de nieuwe locatie waren diverse vergunningen qua milieu en aanvragen voor bijvoorbeeld riolering en reclame noodzakelijk. Op de locatie wordt een diversiteit aan afvalstromen ingezameld, zoals papier, ferro en non-ferro metalen, plastics en hout(pallets). Tevens vindt er in- en verkoop van diverse staal- en handelsgoederen plaatst. Het terrein betreft circa 21.000 m2 en er zijn circa 500 containers in gebruik.

Opdrachtgever
Weststad Recycling B.V.
Stad
Oosterhout
Werkzaamheden
In het kader van de realisatie van het bedrijf op het nieuwe terrein zijn diverse technische milieuonderzoeken uitgevoerd, zoals onderzoeken voor geluid, luchtkwaliteit, stikstofdepositie, bodemrisico-analyses en het opstellen van een mer-beoordelingsnotitie. Tevens is de gehele milieuvergunningsaanvraag opgesteld. Hierbij is ten behoeve van het snel opstarten van het bedrijf gekozen voor een gefaseerde insteek waarbij eerst voor de meest gangbare activiteiten op het terrein een melding krachtens het Activiteitenbesluit is gedaan met achtereenvolgens een complete oprichtingsvergunningaanvraag milieu.

Door de integrale benadering konden de diverse milieu-onderzoeken en overige aanvragen snel worden uitgevoerd, zodat minimale vertraging voor de inrichting en ingebruikname van het terrein ontstond.