Voormalig hoofdkantoor ABN AMRO Foppingadreef

Bij het gereedkomen van het nieuwe hoofdkantoor van de ABN AMRO aan de zuid-as te Amsterdam is besloten het toen circa vijftien jaar oude hoofdkantoor te renoveren. Enerzijds was de taakstelling zoveel mogelijk van het gebouw en de installaties te behouden en toch een modern kantoor voor flexiwerken te realiseren, geschikt voor minstens de komende twintig jaar.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft de volledige opdracht bouwfysica en akoestiek en tevens klimaatkameronderzoek met betrekking tot thermisch comfort en koelcapaciteit van het plafond verzorgd.
De gevels konden geheel intact blijven. De afwerkvloer in de kantoren is verwijderd. Door slim gebruik te maken van de bestaande dilataties en een enkele voorzetwand kon dit sloopwerk, waarbij zwaar materieel gebruikt werd, in steeds deels in gebruik blijvende bouwdelen, akoestisch en trillingtechnisch verantwoord plaatsvinden. Met toepassing van een (lage) verhoogde vloer, toepassing van koelplafonds met overlangsgeluidisolatie en nieuw ontwikkelde, van veel glas voorziene scheidingswanden is in korte tijd een zeer open, comforttechnisch en akoestisch kantoorconcept van hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd.

Opdrachtgever
ABN AMRO Concernhuisvesting en Vastgoed
Stad
Amsterdam
Land
Nederland