Teylers Museum

foto
Teylers Museum Haarlem

Ten behoeve van de uitbreiding van het Teylers museum te Haarlem zijn in een bestaand gebouwdeel een winkel en een kenniseiland die in open verbinding met elkaar staan gerealiseerd.

Ruimteakoestiek

In de winkel moet men rustig rond kunnen kijken en wat kunnen lezen zonder dat men overlast ondervindt van het kenniseiland waar kinderen in grote en/of kleine groepen kunnen internetten. In het kader hiervan is een onderzoek verricht naar de ruimteakoestiek van de winkel en het kenniseiland en eventuele geluidoverlast tussen beide ruimten. Getracht is om met voorzieningen, welke zo min mogelijk ingrijpen in de esthetica van de ruimte, een zo optimaal mogelijk situatie te realiseren.

Brandveiligheid

Het plan is tevens beoordeeld met betrekking tot brandtechnische aspecten, waarbij de benodigde voorzieningen zijn aangegeven teneinde mogelijke branduitbreiding te beperken en is de brandwerendheid van de gevelopeningen nabij de voorgenomen uitbreiding bepaald, teneinde te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Aan de hand van een brandproef is uiteindelijk onderzocht wat de brandwerendheid is van de speciaal ontwikkelde voorzetraamconstructie.

Trillingsonderzoek

Daarnaast is er een trillingtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de geplande watermistinstallatie in het museum in combinatie met een nieuwe constructieve vloer boven de oude houten vloer. De trillingen die deze installatie veroorzaakt mogen de wandschilderingen en andere collectiestukken niet beschadigen. Op basis van de berekeningen heeft Peutz geadviseerd over een vloer die naar verwachting zal voldoen aan de geformuleerde streefwaarden.

Opdrachtgever
Teylers Museum
Stad
Haarlem
Land
Nederland