Synagoge Liberaal Joodse Gemeente

foto
SeARCH Amsterdam

In augustus 2010 is de nieuwbouw van de Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam officieel geopend in het bijzijn van Z.K.H. Prins Willem-Alexander. Met een kerkzaal (sjoel) van 800 zitplaatsen is dit de grootste synagoge in Nederland.

Het gebouw is in opdracht van de Liberaal Joodse Gemeenschap Amsterdam gebouwd en is ontworpen door het architectenbureau SeARCH. In 2011 heeft het project de Gouden Amsterdamse Architectuur Prijs 2011 gewonnen. SeARCH heeft in het ontwerp voor de nieuwe synagoge in Amsterdam de sjoel teruggebracht in de klassieke parallel opstelling met in het midden de as tussen Biema (spreekgestoelte) en Aron Hakodesj (kast met Torarollen), wijzend naar het oosten, ofwel Jeruzalem. Deze traditionele opstelling en het gebruik van helder daglicht zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp geweest.

Bijdrage van Peutz

Adviesbureau Peutz heeft bij het ontwerp en de realisatie van de Synagoge geadviseerd met betrekking tot akoestiek, bouwfysica, electroakoestiek en brandveiligheid. De belangrijkste ruimte van de synagoge is de sjoel. Voor de toespreekinstallatie in de sjoel en omliggende ruimten is het ontwerp gemaakt. De akoestiek van de sjoel is ontworpen op een goede spraakverstaanbaarheid, zowel onversterkt als versterkt. Daartoe zijn de houten plafonds speciaal vormgegeven en geluidreflecterend uitgevoerd, en zijn in alle wanden achter het publiek speciale geluidabsorberende voorzieningen opgenomen. Ook zijn de zitbanken in de sjoel voorzien van geluidabsorberende kussens. In de muziekruimte, leeszaal, Anne Frankzaal, en foyers zijn de benodigde akoestische voorzieningen om de optredende geluidniveaus te beperken, in nauw overleg met de gebruikers vormgegeven middels speciale geluidabsorberende plafondeilanden. In het gebouw zijn daarnaast de benodigde voorzieningen opgenomen om het gewenste gelijktijdige gebruik van verschillende ruimten mogelijk te maken.

De brandveiligheidsaspecten zijn zowel binnen het gebouw als naar omliggende bebouwing beschouwd, waarbij de benodigde voorzieningen in verband met ontvluchting, brandcompartimentering en weerstand tegen brandoverslag zijn geoptimaliseerd om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Inzake de gevelbeglazing van de sjoel is vanwege de kritische aspecten (veiligheid, daglicht, zonwering) geadviseerd door Peutz Geveltechniek.

Opdrachtgever
LJG Amsterdam
Stad
Amsterdam
Land
Nederland