Museum Het Valkhof

foto
Museum het Valkhof

Het Museum Het Valkhof is gelegen aan het historische Kelfkensbos in Nijmegen en is ontstaan als gezamenlijke nieuwbouw (samenvoeging) van het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan en het Provinciaal Museum G.M. Kam. Het nieuwe museum van ca. 5500 m² bestaat uit ca. 2400 m² publieks­ruimten zoals expositie- en ontmoetingsruimten, entreehal, biblio­theek, aula en ca. 1000 m² kantoren, onder­houds­ruimten, en depotruimten.

Klimaatbeheersing

In het ontwerpstadium zijn diverse computermodelberekeningen (BFEB en CFD-berekenin­gen) verricht met betrekking tot de klimaatbeheersing en de temperatuursoverschrijdingen in de museumzalen, voornamelijk met betrekking tot de gevel en optredende bezonning/bescha­duwing. Daarnaast zijn in het museum- en kantoordeel thermisch open plafonds toege­past om de warmteac­cumulatie van de gebouwmassa effectief te benutten.

Akoestiek

Daarnaast zijn diverse voorzie­ningen getroffen ten behoeve van de ruimteakoestiek in de museumza­len, leeszalen, biblio­theek, aula e.d. alsmede ter beperking van de geluiduitstraling van de technische installaties naar de omgeving.

Opdrachtgever
Stichting Museum het Valkhof - kunst en archeologie
Stad
Nijmegen
Land
Nederland