Mariakwartier Overvecht

foto
awg architecten

In Overvecht Utrecht is in het kader van stadsvernieuwing een buurt met jaren-50 woongebouwen gesloopt. Op de vrijgekomen kavel tussen de Maria van Hongarijedreef en Donaudreef wordt door Mitros Projectontwikkeling een nieuw woningbouwproject gerealiseerd. Mitros gaat onder de naam Mariakwartier 296 nieuwe woningen bouwen: 52 koopwoningen, 142 vrije sector huurwoningen en 102 sociale huurwoningen. Onder de 296 woningen zijn 60 eengezinswoningen en 236 appartementen. In het middengebied van de twee woongebouwen worden op maaiveldniveau twee stallinggarages voorzien (gezamenlijk circa 6.800 m2). Op de daken van de garages worden twee daktuinen aangelegd die door de bewoners gezamenlijk kunnen worden gebruikt.

Bijdrage van Peutz

Een goede energiebeheersing is bij dit project vanuit de opdrachtgever een belangrijk aandachtspunt. Ten aanzien van de energie­prestatie is samen met Mitros een ambitie geformuleerd van EPC ≤ 0,50. Dit impliceert een energieprestatie van 38% onder het (destijds) wettelijke niveau van 0,8 voor woonfuncties.
In de VO-fase is door Peutz een verkennende energiestudie uitgevoerd. Hierbij zijn onder meer de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een niveau van EPC ≤ 0,50. Dit heeft geresulteerd in enkele zogeheten maatregelpakketten opgebouwd uit bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. In de DO-fase is het gekozen gebouw- en installatieconcept verder uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een EPC ≤ 0,50, waarmee het ambitieniveau is gerealiseerd.

Maatoplossingen

Het project kenmerkt zich door hoge geluidbelastingen op de gevels veroorzaakt door zowel weg- als railverkeer. Deze belastingen zijn door gewijzigde verkeersmodellen door Peutz gedurende het ontwerpproces voor het hele plan berekend. Daarnaast zijn er strikte eisen gesteld vanuit het Utrechtse Geluidbeleid. In dit beleid worden onder andere eisen gesteld ten aanzien van geluidluwe gevels en geluidniveaus ter plaatse van buitenruimten. In het ontwerpproces heeft dat geleid tot een optimalisatie van de gevel, waarbij voor iedere woning een maatoplossing is gerealiseerd binnen eenzelfde architectonische vormgeving.

Tevens heeft Peutz advieswerkzaamheden verricht op het gebied van bouwfysica (daglicht, ventilatie, spuien, detaillering) en brandveiligheid (brandcompartimentering, vluchtroutes).

Opdrachtgever
Mitros Projectontwikkeling
Stad
Utrecht
Land
Nederland