Economische ontwikkelingszone Oudevaart Zuid

foto
HzA

Met het nieuwe bestemmingsplan 'Economische ontwikkelingszone Oudevaart Zuid' is beoogd een grote stap te zetten in de richting van de ontwikkeling van een Agribusinesspark in het Noord-Hollandse Warmenhuizen, gemeente Schagen. Met dit ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Oudevaart-Zuid gelegen terrein wordt voorzien in het accommoderen van toekomstige activiteiten van het grootste groenteverwerkend bedrijf van West-Europa Kramer/Vezet c.s. en zaadveredelingsbedrijf Hazera Seeds. Diverse hobbels moesten worden genomen om te komen tot een breed gedragen en flexibel bestemmingsplan. Naast het zoeken naar een optimale invulling op deze locatie, zowel qua milieucategorie als qua bebouwingsmogelijkheden, is zorg gedragen voor een goede landschappelijk inpassing. Dit laatste aspect behoefde extra aandacht aangezien de betreffende locatie gelegen is buiten bestaand bebouwd gebied.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft het bestemmingsplan opgesteld en de daarbij behorende technische onderzoeken uitgevoerd. Voor de stedenbouwkundige uitwerking en presentatie is samengewerkt met bureau Hza Stedebouw & Landschap. In eerste instantie is een ambitiedocument opgesteld met de visie op het gebied, ingaande op ‘nut en noodzaak’ van het accommoderen van de toekomstige activiteiten op dit nieuwe bedrijventerrein. In samenspraak met alle betrokken partijen is het plan aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de Provincie Noord-Holland gepresenteerd en toegelicht, met een positief advies tot gevolg. De landschappelijke inpassing heeft extra aandacht gekregen, met het beschouwen van de aanwezige omgevingskwaliteiten, de landschappelijke inpassing van de beoogde ontwikkeling en het waar mogelijk versterken van de aanwezige kwaliteiten.

Opdrachtgever
G. Kramer & Zn Beheer en Hazera Seeds (voorheen Nickerson-Zwaan)
Stad
Warmenhuizen
Land
Nederland