De Veste

foto
Peutz

In Helmond is de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum De Veste in de wijk Brandevoort gerealiseerd. Het centrum bestaat uit een basisschool, peuterspeelzaal, BSO, kinderdagverblijf, muzieklesruimte, tienerruimte, sociaal cultureel centrum, alsmede een grote zaal en een café. De grote zaal is door middel van voorzetwanden in drieën op te delen en wordt dan gebruikt als speelzalen. De akoestiek in deze zaal is afgestemd op het meervoudig gebruik zoals theater, toneel, harmonie e.d. Direct naast en boven het café zijn woningen gesitueerd.

Gelijktijdig gebruik van ruimtes

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering geadviseerd inzake de akoestische, bouwfysische en brandveiligheids- aspecten. Daarbij was de interne geluidisolatie erg belangrijk, aangezien de verschillende gebruikers bij gelijktijdig gebruik geen of slechts beperkte overlast van elkaar mogen hebben. Peutz heeft de benodigde voorzieningen voor de sportzaal, grote zaal en café onderocht, uitgaande van gelijktijdig gebruik en de regelgeving inzake de geluidemissie naar de woningen. Op grond van dit onderzoek kon de opdrachtgever zijn besluitvorming opstellen. In overleg met de architect zijn voorzieningen voor de constructies gevels, daken, wanden, vloeren en plafonds geadviseerd (bijv. gebouwdilataties, geluidisolerend dakpakket). Ten tweede is de ruimteakoestiek van de diverse ruimten beoordeeld, waarbij in overleg met de architect de te treffen voorzieningen zijn bepaald, bijvoorbeeld toepassing van wandabsorptie in de sportzaal en de grote zaal.

Opdrachtgever
Gemeente Helmond
Stad
Helmond
Land
Nederland