Centrum voor Levenswetenschappen

foto
Dirk Verwoerd

Het universiteitsgebouw "Centrum voor levenswetenschappen" (ca. 35.000 m2) op het Zernike terrein te Groningen heeft enerzijds een onderwijsfunctie met collegezalen, kantoor en werkruimten alsmede practicumzalen en is anderzijds een onderzoeksgebouw waar hoogwaardig specialistisch onderzoek wordt verricht. Bij deze onderzoeken wordt deels gebruik gemaakt van trillinggevoelige apparatuur zoals elektronen microscopen, NMR, röntgen- en laserapparatuur. Daarnaast wordt onderzoek verricht aan planten en dieren waarbij voor specifieke situaties ook hoge trillingseisen gelden.

 

Trillingsgedrag

Het gebouw van de architect Rudy Uytenhaak is Z-vormig met het middelste deel als bruggebouw. Aan de hand van berekeningen met Eindige Elementen is het trillingsgedrag van dit gebouwdeel bestudeerd en is het ontwerp geoptimaliseerd.
Het in eerste instantie volledig als een brug ontworpen gebouw kreeg naar aanleiding van dit onderzoek kolommen om de gebouwtrillingen op de hoger gelegen vloeren te beperken.Daarnaast zijn in de kelder apart gefundeerde vloervelden gecreëerd die volledig vrij worden gehouden van de rest van het gebouw. Tevens zijn enkele eveneens apart gefundeerde vloerdelen voorzien van speciale schuin geplaatste heipalen.

Windklimaat

Voor de bepaling van het windklimaat onder en rondom het gebouw en voor de bepaling van de winddrukken op de gevels en ventilatieroosters is een uitgebreid windtunnelonderzoek in het windtechnisch laboratorium van Peutz b.v. verricht.

Geurverspreidingsonderzoek


Tevens is aansluitend met het schaalmodel een geurverspreidingsonderzoek uitgevoerd teneinde de geurconcentraties rondom het gebouw ten gevolge van de uitstoot van de laboratoria (zuurkasten) en de dierenverblijven te bepalen.

Buitengevel


De buitengevel van het gebouw is een uniek ontwerp en opgebouwd uit een composiet materiaal. Kunststof, hout en aluminium zijn daarbij samengevoegd tot een geheel en vormen samen met de beglazing en afdichtingsprofielen prefab elementen.
Deze elementen worden gestapeld en aan elkaar geschakeld tot een geheel. In het geveltechnische laboratorium van Peutz b.v. is dit element beproefd op luchtdoorlatendheid en waterdichtheid. Aansluitend zijn de thermische eigenschappen middels koudebrugberekeningen bepaald.

Duurzaamheid
Het gebouw is een van de duurzaamste gebouwen in zijn klasse met voorzieningen als hoogwaardige isolatiepakketten, betonkern-activering, laag temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling met mogelijkheid op aansluiting op een WKO in de toekomst en toepassing van diverse groendaken. Vanwege de betonkernactivering zijn speciale eisen gesteld aan de toe te passen akoestische voorzieningen in verband met het voldoende vrij houden van de plafonds (beton). Met name in de verkeersgebieden is daarom gekozen voor geluidabsorberende wanden.

 

Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen
Stad
Groningen
Land
Nederland