Centraal Station Rotterdam

foto
Peutz

Het station Rotterdam Centraal is ingrijpend verbouwd. De perronomgeving is geheel overkapt. De nieuwe overkapping over de perrons en sporen is grotendeels transparant. De reizigerspassage onder de sporen is verbreed en heeft in plaats van enkel een verkeersfunctie, tevens een winkelfunctie gekregen. Ter plaatse van de trappen en liften op de perrons zijn vides gemaakt, waardoor een veel meer open verbinding is ontstaan tussen perrons en passage. De nieuwe stationshal is aanzienlijk groter geworden.

Geluidniveaus en trillingen

Peutz heeft geadviseerd ten aanzien van de optredende geluidniveaus (constructiegeluid en luchtgeluid) ten gevolge van zowel de treinen als de reizigers op verscheidene posities in het station. Uitgangspunt hierbij was de te bereiken spraakverstaanbaarheid op de perrons en het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid in de reizigerspassage (wenselijk in verband met de functiewijziging van verkeersgebied naar winkelgebied). Ook is voor de commerciële ruimten onder de sporen in de reizigerspassage advies uitgebracht met betrekking tot voelbare trillingen. Voor de grote stationshal is naast het beheersen van de geluidniveaus ten gevolge van treinpassages en de reizigers ook het verkorten van de galm een belangrijk aandachtspunt geweest. Daarnaast is geadviseerd ten aanzien van de optredende geluidniveaus ter plaatse van woningen in de omgeving.

Temperaturen

Doordat de betonnen bruggen van de spoordekken onder de overkapping niet in de buitenlucht liggen, zijn door Peutz de optredende temperaturen berekend die optreden in deze betonnen bruggen. Deze gegevens dienden als handvat voor de constructeur.

De stationsoverkapping is deels van PV-cellen voorzien. De omvormers van deze cellen zijn onder de glaskap aangebracht. Door Peutz zijn de te verwachten temperaturen berekend ter plaatse van de omvormers met het oog op de bedrijfsomstandigheden voor de omvormers.

Brandoverslag

Door Peutz is een onderzoek gedaan naar de brandoverslagsituatie ter plaatse van de hoekaansluiting van de gevel van de stationshal op de (dubbele) gevel van het kantoorgebouw Z/O. Doel van het onderzoek was te bepalen: of sprake is van een hoekoverslagsituatie; of brandwerende beglazing noodzakelijk is; op welke wijze de eventuele brandwerende beglazing dient te worden uitgevoerd.

Hiertoe is een rekenkundig simulatiemodel opgesteld overeenkomstig de voorgeschreven norm NEN 6068. De stationshal past echter niet binnen het toepassingsgebied van de norm NEN 6068. Teneinde aansluiting op de norm NEN 6068 mogelijk te maken is, inzichtelijk gemaakt welke consequenties de afwijkingen ten opzichte van de norm hebben op het berekeningsresultaat en de beoordeling van het resultaat.

Opdrachtgever
ProRail, Mobilis, Bouwcombinatie TBI Rotterdam CS v.o.f.
Stad
Rotterdam
Land
Nederland