Brede School Ekenrooi

In 2011 is de Brede School Ekenrooi te Waalre in gebruik genomen. In het gebouw zijn de openbare basisschool Ekenrooi, basisschool St. Christoffel, Stichting Peuterspeelzalen Waalre en kinderopvang Kinderstad gehuisvest. Het gebouw kenmerkt zich door de ronde gebouwvorm en een galerijgevel waarlangs iedere klas direct vanuit buiten toegankelijk is.

Flexibele bestemmingsvorm

In verband met het mogelijk teruglopen van leerlingaantallen, is vanuit de opdrachtgever aangegeven dat bij het ontwerp rekening gehouden moest worden dat wellicht in de toekomst de 1e verdieping van het bouwplan voor woningen bestemd wordt. In de advisering en dimensionering van bijvoorbeeld de verdiepingsvloer en gevel- en dakopbouw is hiermee reeds rekening gehouden.

Akoestiek

De advisering op het gebied van akoestiek betrof onder meer de akoestiek in de leslokalen en open werkgebieden, maar ook grote multifunctionele ruimten welke centraal in het gebouw zijn gelegen en ook als speel/gymzaal worden gebruikt. Belangrijk aandachtspunt hierbij was de beperking van de contactgeluidisolatie als gevolg van bijvoorbeeld balstuiteren aan direct aangrenzende ruimten.

Ventilatie

Binnen het kader van 'Frisse scholen' is grote aandacht besteed aan de dimensionering van het ventilatiesysteem. Gekozen is voor een mechanisch gebalanceerd systeem uitgelegd op klasse B van Frisse scholen.

Daglicht

Ander aandachtspunt was de daglichttoetreding en beperking van de opwarming als gevolg van zoninstraling. De galerijen op de 1e verdieping geven een belemmering op de daglichttoetreding in de ruimten op de begane grond maar hebben ook zonwerende functie. Gezocht is naar een zo optimaal mogelijke planopzet welke voor beide aspecten het meest gunstige resultaat oplevert.

Brandveiligheid

Op het gebied van brandveiligheid is er, naast advisering ten aanzien van een zo optimaal mogelijke brandcompartimentering en ontvluchtingscapaciteit binnen het ontwerp, ook aandacht geweest voor de brandoverslag.

Geluiduitstraling

Onderzoek is ook verricht naar de beperking van de geluiduitstraling naar de omgeving ten gevolge van de technische installaties op het dak van de school, alsmede de naastgelegen parkeerplaats van de school.

 

 

 

Opdrachtgever
Wooninc. Eindhoven
Stad
Waalre
Land
Nederland