Bio-energiecentrale "De Vallei"

Bio-energie De Vallei start in 2013 met de bouw van een bio-energiecentrale in Ede. Met de realisatie van de bio-energiecentrale en de warmtelevering via een bijbehorend warmtenet aan ongeveer 3.000 woningen wordt de uitstoot van CO2 per jaar met ongeveer 7.000 ton verminderd. Zo levert de centrale een belangrijke bijdrage aan de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie. Ook wordt het milieu bespaard door de kringloopcyclus zo kort mogelijk gehouden: de biomassa is afkomstig uit de regio, wordt lokaal omgezet in energie en vervolgens geleverd aan nabij gelegen warmteafnemers. Het is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste duurzaamheidsprojecten van de provincie Gelderland.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag voor de bio-energiecentrale onderzoek verricht naar de geluidbelasting en luchtkwaliteit in de omgeving. Voor de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet is tevens onderzoek verricht naar de stikstofdepositie in de Natura2000 gebieden Veluwe en Binnenveld.

Opdrachtgever
Bio-Energie De Vallei
Stad
Ede
Land
Nederland