Academiegebouw

Het Academiegebouw van de Universiteit Leiden is één van de oudste universiteitsgebouwen in Nederland, het is sinds 1581 in gebruik door de universiteit. In augustus 2009 is het Academiegebouw na een grondige renovatie geopend. Omdat het Academiegebouw de status heeft van Rijksmonument stond het behoud c.q. herstel van zo veel mogelijk authentieke aspecten voorop. Om die reden is in samenhang met opdrachtgever en architect zorgvuldig overwogen waar het gewenste evenwicht ligt tussen esthetische en functionele wensen van de gebruiker.

Bijdrage van Peutz

Het academiegebouw wordt vooral gebruikt voor ceremoniële aangelegenheden als examens, oraties en promoties. Bij de renovatie is de inrichting van alle ruimten herzien, tevens kregen enkele ruimten nieuwe functies toebedeeld. Per ruimte is een advies uitgewerkt ten aanzien van de gewenste ruimteakoestiek in relatie tot het beoogde gebruik. Waar mogelijk zijn de ruimten authentiek gerestaureerd en is de spraakverstaanbaarheid verbeterd met behulp van een AV-installatie. De ruimten die onder meer door gewelfde plafonds voorheen een lastige akoestiek hadden, hebben in vele gevallen een nieuw interieur gekregen waardoor de akoestiek verbeterd is, zoals de raadzaal en de faculteitskamers.

Opdrachtgever
Universiteit Leiden
Stad
Leiden
Land
Nederland