Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal

foto
Van Mourik architecten

In september 2009 is de nieuw gebouwde Aalmarktzaal van het Stedelijk Concertgebouw Leiden opgeleverd en in gebruik genomen. De zaal met 350 stoelen is met een foyer, kantoren en een installatietechnische ruimte toegevoegd aan de bestaande Stadsgehoorzaal. Het nieuwe gebouw staat op de locatie van de voormalige Aalmarktschool. Peutz heeft als deelnemer aan het ontwerpteam advies verstrekt over de akoestische en bouwfysische kwaliteiten van het gebouw: de ruimteakoestiek, de geluidisolatie, de geluidemissie naar de omgeving, het achtergrondniveau ten gevolge van installaties, thermische isolatie en comfort.

Speciale dakvorm

De Aalmarktzaal heeft een publiekscapaciteit van 350 zitplaatsen en is specifiek ontworpen voor kamermuziek, waarbij rekening is gehouden met ander gebruik zoals congressen, cabaret, versterkte muziek en dergelijke. De zaal is in basis rechthoekig van vorm met afmetingen l x b x h van 20 / 22 (balkon) x 11,8 x 11,5 m en heeft daarmee een volume van ongeveer 2600 m³. Vanwege stedenbouwkundig opgelegde randvoorwaarden diende het dak van de Aalmarktzaal vanaf straatzijde halfrond ontworpen te worden. Om negatieve focusserende effecten als echo's of kleuring als gevolg van de ronde dakvorm te voorkomen, is samen met de architect gezocht naar een vormgeving waarbij deze focussering voldoende beperkt wordt. Deze dakvorm is gevonden in een segmentering met verschillende vlak-afmetingen. De loodlijnen van de verschillende segmenten hebben geen gemeenschappelijk snijpunt. Daarnaast zijn de snijpunten van de loodlijnen zo veel mogelijk uit het publieksvlak gehouden. Verder verzorgen de zijbalkons, de lichte zaagtand in de wand, en de verdiepte vlakken rond het podium voor extra geluiddiffusie en daarmee een gelijkmatige verdeling van de geluidenergie over de zaal.

Warme akoestiek

De nagalmtijd bedraagt in bezette situatie gemiddeld 1,5 s, terwijl de luidheid van de zaal circa + 10 dB bedraagt. Dit alles resulteert in een zaal met een warme en vooral stevige akoestiek, een ideaal uitgangspunt voor kamermuziek. Voor andersoortige activiteiten kan de nagalmtijd met podiumbedoeking (achterdoek, poten en fries) teruggebracht worden tot gemiddeld 1,1 s voor de bezette situatie.

Naast de ruimteakoestiek is veel aandacht besteed aan het achtergrondniveaugeluid ten gevolge van installaties en de geluidisolatie naar de bestaande Stadsgehoorzaal en de omgeving. Het totale gemeten achtergrondniveau ten gevolge van de installaties bedraagt 23 dB(A). Ook de geluidisolatie voldoet aan de vooraf gestelde eisen, waardoor de zalen zonder meer onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden.

Opdrachtgever
Van Mourik architecten Den Haag
Stad
Leiden
Land
Nederland